MT-C212-230V. Sterownik, włącznik, radiolinia dwukanałowa z 2 pilotami. C212-230V

89,99 

MT-C212-230V

Availability: 19 w magazynie

                                    Instrukcja uniwersalnego dwukanałowego radiowego sterownika MT-STER – C212 230V 10A

Informacja o produkcie.
Uniwersalny sterownik radiowy jednokanałowy z wbudowanym przekaźnikiem sterującym. Może być zastosowany do sterowania w wielu różnych dziedzinach.
Stosowany głównie do sterowania np.: drzwi elektrycznych, okien, wind przemysłowych, bram, rolet i innych urządzeń sterowanych elektrycznie gdzie wymagany jest ten rodzaj sterownika.

Dane techniczne sterownika MT-STER-C212
1) Czułość: -100dBm;
2) Częstotliwość pracy : 433 MHz ;
3) Napięcie zasilania : AC 230 V.
4) Prąd max. styków przekaźników : 10A/230V
5) Temperatura pracy : -40 ℃ – + 80 ℃
6) Rozmiar : 74* 54 * 29 mm

 

 

Rodzaje pracy sterownika MT-STER-C212

UWAGA! Ustawienia wykonujemy przy odłączonym napięciu zasilania urządzenia.

Rodzaj pracy sterownika ustawiamy zworą. Należy zdjąć obudowę sterownika.
A). CHWILOWY: USTAWIENIE FABRYCZNE. Wolna pozycja 1,2,3, nie trzeba podłączać zworki.
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika włączy się. Zwarte styki :COM i NO. Dopóki trzymamy przycisk pilota A , dopóty przekaźnik A jest załączony. Zwolnij przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.

Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota B, przekaźnik B sterownika włączy się. Zwarte styki :COM i NO. Dopóki trzymamy przycisk pilota B dopóty przekaźnik B jest załączony. Zwolnij przycisk pilota B, przekaźnik B sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.

Przekaźniki A i B sterownika pracują niezależnie. Mogą być dowolnie włączane i wyłączane.

B). PRZERZUTNIK (A/B): Zwora założona na styki 2 i 3
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika włączy się. Zwarte styki : COM i NO. Naciśnij przycisk pilota B,  przekaźnik A sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO. Jednocześnie załączy się przekaźnik B sterownika.
C). WŁĄCZ/WYŁĄCZ (A/A)(B/B): Zwora założona na styki 1, 2
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika włączy się. Zwarte styki : COM i NO. Naciśnij ponownie przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.

Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota B, przekaźnik B sterownika włączy się. Zwarte styki : COM i NO. Naciśnij ponownie przycisk pilota B, przekaźnik B sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.

Przekaźniki A i B sterownika pracują niezależnie. Mogą być dowolnie włączane i wyłączane.

 

PROGRAMOWANIE I KASOWANIE PILOTÓW.

UWAGA! Ustawienia wykonujemy przy odłączonym napięciu zasilania urządzenia.

Piloty programujemy przy zdjętej obudowie sterownika. Zachowaj ostrożność!
Włącz zasilanie, naciśnij przycisk „nauki”, kontrolka LED „nauki” zapali się na chwilę i zgaśnie, naciśnij dowolny
przycisk pilota zdalnego sterowania w ciągu 6 sekund, kontrolka LED ”nauki” mignie 2 razy, a następnie zgaśnie. Oznacza to poprawne zaprogramowanie pilota.
Uwaga: Sterownik może obsługiwać do 16 pilotów. 17 kasuje pilota nr.1
Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci
Naciśnij przycisk „nauki” i trzymaj przez około 8 sekund, kontrolka LED ”nauki” mignie 4 razy i zgaśnie. Oznacza to poprawne skasowanie wszystkich pilotów.

 

Podłączenie rolety :                          Sterowanie silnikiem prądu stałego:

Sterowanie włącz lub wyłącz :

Prąd przemienny AC – oznaczenia: Przewód fazowy L – na tym przewodzie jest napięcie elektryczne. Używane kolory izolacji: czarna, szara lub brązowa. Przewód neutralny N – niebieski

Wszystkie prace instalacyjne muszą być wykonane przy odłączonym zasilaniu elektrycznym.

Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała osób wykonujących działania i użytkujących instalację.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu. W takich przypadkach, nie ma zastosowania rękojmia za wady materialne.

UWAGA! – Ostateczne podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej lub wymiana kabla MUSZĄ być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i doświadczonego elektryka, w poszanowaniu niniejszej instrukcji oraz norm bezpieczeństwa obowiązujących w kraju użytkownika.

 

Instrukcja obsługi i montażu sterownika MT-C212-230V-2 kanały

Instrukcja sterownika 212 2 kanały 10A 230V