Moduł czujników parkowania przód DS 453

350,00 

Moduł czujników parkowania przód DS 453Titan CAN

Availability: 5 w magazynie

Inteligentny sterownik CAN czujników parkowania DS-453
Urządzenie DS-453 umożliwia inteligentne sterowanie zasilaniem ( +12V, do 10A ) dodatkowego przedniego, doposażeniowego
czujnika parkowania, na podstawie informacji odczytanych z pokładowej sieci CAN pojazdu, lub analogowego sygnału prędkościomierza.
Przedni czujnik parkowania jest załączany przy włączonym zapłonie, na podstawie prędkości pojazdu, wg zaprogramowanych
parametrów:
– prędkość załączenia (Von),
– prędkość wyłączenia (Voff),
– czas podtrzymania (gdy V>Voff),
– czas wyłączenia (gdy V=0km/h),
1. Załączenie czujnika następuje, gdy prędkość jest mniejsza niż zaprogramowana prędkość załączenia (Von).
2. Wyłączenie czujnika następuje, gdy prędkość pojazdu przekracza zaprogramowaną prędkość wyłączenia (Voff), przez czas dłuższy
niż ustawiony czas podtrzymania (0s., 1s., 2s.,5s.).
3. Wyłączenie czujnika może nastąpić gdy pojazd zostanie zatrzymany na czas dłuższy niż czas wyłączenia (1s., 2s.,5s).
Czujnik może też nie wyłączać sie na postoju.
4. Jeżeli załączono funkcję opisaną w pkt. 3, to w zależności od ustawienia dodatkowego parametru konfiguracyjnego, przy załączeniu
stacyjki na postoju przedni czujnik parkowania może zostać załączony (na zadany czas) lub nie.
5. Załączenie czujnika następuje zawsze gdy pojazd ruszy.
6. Jeżeli funkcja opisana w pkt. 3 jest nieaktywna, załączenie stacyjki na postoju włącza przedni czujnik parkowania na stałe.
7. Ponadto, przedni czujnik jest załączany gdy w pojeździe wybrano bieg wsteczny w skrzyni biegów.

Urządzenie może pracować w 3 trybach.
tryb dedykowany:
Poziom CAN i podłączenie wg schematów systemów alarmowych Tytan. DS453 odczytuje z magistrali CAN pojazdu prędkość.
tryb EOBD:
Poziom 111 CAN. Urządzenie za pomocą protokołu diagnostycznego EOBD/OBDII przepytuje i odczytuje z pojazdu wartość
prędkości. Jeżeli zaprogramowano w konfiguracji wejście J2-4 jako wejście stacyjkowe, przepytywanie odbywa się wyłącznie, gdy na
tym przewodzie wykryty zostanie sygnał analogowy stacyjki Jeżeli nie zaprogramowano wejścia J2-4 jako wejście stacyjkowe,
DS453 w trybie EOBD przepytuje samochód w sposób ciągły.
W niektórych pojazdach (np. Ford) może to opóźniać „uśpienie” komputerów pojazdu i zwiększać pobór prądu z akumulatora.
Dlatego, w trybie EOBD zalecane jest podłączenie przewodu J2-4 do sygnału stacyjki.
tryb analogowy:
Urządzenie określa prędkość na podstawie częstotliwości prostokątnego sygnału z impulsatora np. do zestawu wskaźników
podłączonego do linii J2-3. W trybie tym wymagane jest podłączenie analogowego sygnału stacyjki do J2-4.
Ponadto, wykrycie sygnału cofania na wejściu J2-1 lub J2-2 załącza przedni czujnik parkowania niezależnie od prędkośc nastałe.
Aby urządzenie prawidłowo przeliczało impulsy na km/h niezbędne jest wprowadzenie współczynnika ile impulsów pojazd generuje
na 1 metr drogi (1-50, typowo 2/8/12/16/42).
Jeżeli liczba impulsów nie jest znana, należy przy prędkości 40km/h nacisnąć przycisk kalibracja.
Dodatkowo, urządzenie posiada programowane wyjście typu OC (J1-4), zwierane do masy (mx. 200mA), które można
zaprogramować, aby sygnalizowało wykrycie (na podstawie magistrali CAN lub analogowo) załączenia zapłonu lub wybranie
wstecznego biegu w skrzyni biegów.

Parametry oraz marka i model pojazdu w którym urządzenie pracuje, są konfigurowane za pomocą dedykowanego
oprogramowania komputera PC, przy pomocy przewodu mini USB.

Panel programu zawiera kontrolki sygnalizujące działanie urządzenia: stan obu wyjść, odczytaną z CAN lub z impulsów
prędkościomierza prędkość pojazdu, sygnał stacyjki odczytany z CAN, sygnał stacyjki odczytany analogowo, sygnał biegu wstecznego
odczytany z CAN, sygnały biegu wstecznego odczytane analogowo (plusowy i minusowy) oraz lampkę CANbus_traffic, sygnalizującą
prawidłowe odbieranie danych z magistrali CAN.
DS453.IU.PL.0001.000

LISTA_AUT_TYTAN_DS453-0022

Waga ,5 kg