MT-C110-230V. Sterownik, włącznik, radiolinia jednokanałowa z 2 pilotami. C110-230V

80,00 

Sterownik, włącznik, radiolinia jednokanałowa z 2 pilotami. 230V MT-STER-110

Availability: 100 w magazynie

                                       Instrukcja uniwersalnego jednokanałowego radiowego sterownika MT-STER – C110 230V

Informacja o produkcie.
Uniwersalny sterownik radiowy jednokanałowy z wbudowanym przekaźnikiem sterującym. Może być zastosowany do sterowania w wielu różnych dziedzinach.
Stosowany głównie do sterowania np.: drzwi elektrycznych, okien, wind przemysłowych, bram, rolet i innych urządzeń sterowanych elektrycznie gdzie wymagany jest ten rodzaj sterownika.

Dane techniczne sterownika MT-STER-C110
1) Czułość: -105dBm;
2) Częstotliwość pracy : 433 MHz ;
3) Napięcie : AC 230 V.
4) Prąd max. styków przekaźnika : 30A/230V
5) Temperatura pracy : -40 ℃ – + 80 ℃
6) Rozmiar : 70* 50 * 18 mm

Rodzaje pracy sterownika MT-STER-C110
Jak pokazano na poniższym obrazku, zmianę sposobu pracy można wykonać zworką Z.

Rodzaj pracy sterownika ustawiamy zworą. Należy zdjąć obudowę sterownika.

UWAGA! Ustawienia wykonujemy przy odłączonym napięciu zasilania urządzenia.

A). MONOSTABILNY: USTAWIENIE FABRYCZNE. Wolna pozycja 1,2,3, nie trzeba podłączać zworki.
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik sterownika włączy się. Zwarte styki :COM i NO. Dopóki trzymamy przycisk pilota A ,dopóty przekaźnik jest załączony. Zwolnij przycisk pilota A, przekaźnik sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.
B). BISTABILNY (A/B): Zwora założona na styki 2 i 3
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik sterownika włączy się. Zwarte styki : COM i NO. Naciśnij przycisk pilota B,  przekaźnik sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.
C). BISTABILNY (A/A): Zwora założona na styki 1, 2
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik sterownika włączy się. Zwarte styki : COM i NO. Naciśnij ponownie przycisk pilota A, przekaźnik sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO. Przycisk pilota B jest nieaktywny.

                                                                          

PROGRAMOWANIE I KASOWANIE PILOTÓW.

Programowanie pilotów, bez zdejmowania obudowy.
Włącz zasilanie, naciśnij przycisk „nauki”, kontrolka LED „nauki” zapali się na stałe i zgaśnie, naciśnij dowolny
przycisk pilota zdalnego sterowania w ciągu 6 sekund, kontrolka LED ”nauki” mignie 4 razy, a następnie zgaśnie. Oznacza to poprawne zaprogramowanie pilota.
Uwaga: Sterownik może obsługiwać do 16 pilotów. 17 kasuje pilota nr.1
Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci
Naciśnij przycisk „nauki” i trzymaj przez około 8 sekund, kontrolka LED ”nauki” zapali się i zgaśnie. Oznacza to poprawne skasowanie wszystkich pilotów.

 

                                                                                                                  

Wersja fabryczna zwory na płytce. Po jej zmianie możemy uzyskać na wyjściu 230V do sterowania.      Przykładowe podłączenie wersji fabrycznej zwory w sterowniku.

 

Prąd przemienny AC – oznaczenia: Przewód fazowy L – na tym przewodzie jest napięcie elektryczne. Używane kolory izolacji: czarna, szara lub brązowa. Przewód neutralny N – niebieski

Wszystkie prace instalacyjne muszą być wykonane przy odłączonym zasilaniu elektrycznym.

 

Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała osób wykonujących działania i użytkujących instalację.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu. W takich przypadkach, nie ma zastosowania rękojmia za wady materialne.

 

UWAGA! – Ostateczne podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej lub wymiana kabla MUSZĄ być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i doświadczonego elektryka, w poszanowaniu niniejszej instrukcji oraz norm bezpieczeństwa obowiązujących w kraju użytkownika.

Do pobrania:

Instrukcja uniwersalnego jednokanałowego radiowego sterownika MT-STER 110 230V