MT-C203A 30A 230V. Sterownik, włącznik, radiolinia dwukanałowa z 2 pilotami.

139,00 

MT-STER-C203A 30A 230V

Availability: 10 w magazynie

                                        Instrukcja uniwersalnego dwukanałowego radiowego sterownika MT-STER – C203A 230V 30A

Informacja o produkcie.
Uniwersalny sterownik radiowy jednokanałowy z wbudowanym przekaźnikiem sterującym. Może być zastosowany do sterowania w wielu różnych dziedzinach.
Stosowany głównie do sterowania np.: drzwi elektrycznych, okien, wind przemysłowych, bram, rolet i innych urządzeń sterowanych elektrycznie gdzie wymagany jest ten rodzaj sterownika.

Dane techniczne sterownika MT-STER-C203A
1) Czułość: -105dBm;
2) Częstotliwość pracy : 433 MHz ;
3) Napięcie zasilania : AC 230 V.
4) Prąd max. styków przekaźników : 30A/230V
5) Temperatura pracy : -40 ℃ – + 80 ℃
6) Rozmiar : 115* 90 * 40

 

                

Rodzaje pracy sterownika MT-STER-C203A

 

Rodzaj pracy sterownika ustawiamy przełącznikiem znajdującym się w tylnej części obudowy.

 

UWAGA! Ustawienia wykonujemy przy odłączonym napięciu zasilania urządzenia.

 

A). CHWILOWY: USTAWIENIE FABRYCZNE. Obie sekcje przełącznika pracy w dół.
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika włączy się. Zwarte styki :COM i NO. Dopóki trzymamy przycisk pilota A , dopóty przekaźnik A jest załączony. Zwolnij przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.

Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota B, przekaźnik B sterownika włączy się. Zwarte styki :COM i NO. Dopóki trzymamy przycisk pilota B dopóty przekaźnik B jest załączony. Zwolnij przycisk pilota B, przekaźnik B sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.
B). PRZERZUTNIK (A/B): Sekcja 1 do góry, sekcja 2 –dół.
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika włączy się. Zwarte styki : COM i NO. Naciśnij przycisk pilota B,  przekaźnik A sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO. Jednocześnie załączy się przekaźnik B sterownika.
C). WŁĄCZ/WYŁĄCZ (A/A)(B/B): Sekcja 1 na dole, sekcja 2- góra.
Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika włączy się. Zwarte styki : COM i NO. Naciśnij ponownie przycisk pilota A, przekaźnik A sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.

Sterowanie: Naciśnij przycisk pilota B, przekaźnik B sterownika włączy się. Zwarte styki : COM i NO. Naciśnij ponownie przycisk pilota B, przekaźnik B sterownika wyłączy się. Rozwarte styki : COM i NO.

Przekaźniki A i B sterownika pracują niezależnie. Mogą być dowolnie włączane i wyłączane.

 

Programowanie pilotów, bez zdejmowania obudowy.

 

Włącz zasilanie, naciśnij przycisk „nauki”, kontrolka LED „nauki” zapali się na stałe, naciśnij dowolny
przycisk pilota zdalnego sterowania w ciągu 6 sekund, kontrolka LED ”nauki” mignie 4 razy, a następnie zgaśnie. Oznacza to poprawne zaprogramowanie pilota. Dla każdego kolejnego pilota powtarzamy procedurę.
Uwaga: Sterownik może obsługiwać do 16 pilotów. 17 kasuje pilota nr.1
Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci
Naciśnij przycisk „nauki” i trzymaj przez około 8 sekund, kontrolka LED ”nauki” zapali się i zgaśnie. Oznacza to poprawne skasowanie wszystkich pilotów.

 

Przykładowe podłączenia sterownika

 

 

Sterowanie odbiornikami 230V                                                                                            Sterowanie silnikiem AC 230V

 

Prąd przemienny AC – oznaczenia: Przewód fazowy L – na tym przewodzie jest napięcie elektryczne. Używane kolory izolacji: czarna, szara lub brązowa. Przewód neutralny N – niebieski

Wszystkie prace instalacyjne muszą być wykonane przy odłączonym zasilaniu elektrycznym.

Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała osób wykonujących działania i użytkujących instalację.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu. W takich przypadkach, nie ma zastosowania rękojmia za wady materialne.

 

UWAGA! – Ostateczne podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej lub wymiana kabla MUSZĄ być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i doświadczonego elektryka, w poszanowaniu niniejszej instrukcji oraz norm bezpieczeństwa obowiązujących w kraju użytkownika.

 

Instrukcja sterownika 203A 2 kanały 30A 230V